1 til 17 af 17 resultater.

Dine valg

 • FjernFyn
 • FjernProduktions- og procesteknik

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Search & Select ApSProduction Supervisors (PS) til den Automotive Industri - DAG og AFTEN!

Search & Select ApS, Middelfart

Dinex A/S i Middelfart er førende inden for udvikling og produktion af avancerede udstødningssystemer og er OEM leverandør til en række globale producenter.

De nye PS´er bliver medansvarlige for at de opstillede produktionsmål mm overholdes og skal medvirke til at sikre og udvikle en kvalitativ, effektiv og optimal produktionsproces. Ledelsesansvaret omfatter 3 Production Group Coordinators samt ca. 25 timelønnede ansatte.

Production Supervisor´erne kan motivere faglærte teams ud fra en kommunikativ, synlig og resultatorienteret ledelsesstil samt motiveres selv ved en synlig ledelsesstil i produktionen, hvor kvalitet, leveringsevne, sikkerhed samt produktivitet er nøgleområder.


Search & Select ApS, 30. september
Mercuri Urval
Kvalitets- og miljøchef

Mercuri Urval søger for Orskov Foods på Fyn

International fødevarevirksomhed • Handels- og produktionsvirksomhed

Med direkte reference til virksomhedens adm. direktør får du det overordnede ansvar for virksomhedens kvalitetssikring og dokumentationen heraf på alle fem fabrikker.

Desuden får du ansvaret for virksomhedens miljøsikring, herunder opfyldelse af lovkravene i de tre lande samt fra EU.

Af personlige opgaver kan nævnes:

 • Vedligeholdelse og udbygning af kvalitetssystemerne ISO 22000, HACCP. BRC og Global GAP
 • Stikprøver, prøveudtagninger og visuelle bedømmelser
 • Planlægning og ledelse af interne og eksterne audit
 • Kontakt med og opfølgning over for primære producenter
Mercuri Urval

Mercuri Urval, 29. september
Proces Support A/SR&D Ingeniør

Proces Support A/S søger for SKAKO Concrete A/S i Faaborg

Har du ambitioner, som rækker ud over, hvad du får indfriet i dit nuværende job? Motiveres du af at arbejde med mekaniske designløsninger og -koncepter? Vil du arbejde med præsentation af koncepter samt udvikling og implementering af nye, kostoptimerende tiltag? Så er det måske noget for dig at blive R&D ingeniør hos SKAKO Concrete A/S.

SKAKO Concrete A/S er en udpræget knowhow virksomhed, der satser på udvikling og optimering inden for mekaniske løsninger til fremstilling af industriel beton. Med reference til vores tekniske direktør i Danmark bliver du en nøgleperson i at videreudvikle og styrke vores tekniske afdeling i Danmark og udbygge SKAKO Concrete A/S’ markedsposition worldwide.

Som R&D ingeniør bliver din primære opgave at udvikle og implementere mekaniske designkoncepter og –løsninger med fokus på kostoptimering samt sikre, at disse overholder relevante tekniske standarder.


Jobindex, 24. september
Dansk Bilinventar A/S - DANLADProduktionsplanlægger

Dansk Bilinventar A/S - DANLAD, Ejby

Danlad A/S søger en produktionsplanlægger, der vil være med til at udvikle sin egen stilling. Vil du være en del af en virksomhed i en rygende udvikling, der er præget af aktivitet og travlhed, så er det måske dig vi søger.

Du får ansvaret for, at disponere over kapaciteten i virksomheden i tæt samarbejde med produktionen og salgsafdelingen. Du bliver ansvarlig for at sikre, at produktionsordre oprettes, forkalkuleres, implementeres og efterkalkuleres.

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund helst inden for produktionsplanlægning og flere års relevant erhvervserfaring.


Jobindex, 24. september
KOMPAN A/S
Technical Product Manager

KOMPAN A/S, Odense

Ingeniør (gerne M) – produktudvikling, optimering og kvalitetsforbedringer

Som Technical Product Manager bliver du en del af udviklingsteamet hos verdens førende udbyder af lege- og læremiljøer – et team af eksperter.

Du får det tekniske ansvar for dine egne produktlinjer. Du skal løbende optimere og kvalitetssikre de eksisterende produktlinjer samt bidrage i innovationsprojekterne (videreudvikle eksisterende produktlinjer samt udvikle nye koncepter) med din stærke tekniske kompetence. Referencen er til Technical Manager.


KOMPAN A/S, 22. september
Region SyddanmarkFunktionsleder til cytostatikaproduktion på Sygehusapotek Fyn

Region Syddanmark

Cytostatikafunktionen har de senere år gennemgået en stor vækst og det er derfor blevet nødvendigt at have en funktionsleder, der ikke er en del af den daglige drift. Vores nuværende funktionsleder har efter eget ønske valgt at fokusere sin indsats på faglige opgaver og udfordringer. Vi søger derfor en ny funktionsleder, der kan have fokus på personaleledelse, ressourcefordeling og optimering samt varetagelse af cytostatikafunktionens berøringsflader udadtil, dvs. kontakten til resten af ledelsen på sygehusapoteket, relevante afdelingsledelser på Odense Universitetshospital og samarbejdet de danske sygehusapoteker imellem.

Al cytostatikaproduktion foregår aseptisk og der stilles derfor store krav til lederens og personalets fokus på GMP og kvalitetsstyring.


Region Syddanmark, 19. september
PeopleLink
Senior Project Manager

PeopleLink søger for kunde på Fyn

Som Senior Project Manager bliver du en del af den globale New Product Development organisation, og du får ansvar for ledelse af internationale, tværfunktionelle projektteams, der driver udvikling, kommercialisering og lancering af nye produkter globalt.

Produktudviklingen styres efter en forretningsorienteret projektmodel, og i dine projekter kommer du til at drive udviklingsaktiviteterne igennem alle faser af produktudviklingen fra business case, udarbejdelse af overordnet tidsplan til eksekvering og lancering. Samtidig får du en nøglerolle i forhold til at sikre et effektivt samarbejde med de internationale producenter. Du bliver overordnet ansvarlig for, at dine projekter overholder de opsatte mål i forhold til deadlines, projektøkonomi og kvalitet.


Jobindex, 18. september
pro&coFormand til afløbsproduktionen - IBF Ringe

pro&co søger for IBF

Til afdelingen i Ringe søges en engageret formand, som ønsker en selvstændig og central stilling, hvor man får rig mulighed for at medvirke til en fortsat positiv vækst i virksomheden.

Med reference til fabrikschefen får du ansvaret for produktionen i Ringe, som består af 40 dygtige og loyale timelønnede. Stillingen indebærer nedenstående ansvarsområder:

 • Daglig koordinering og planlægning af produktionen
 • Daglig ledelse, motivering og udvikling af timelønnede
 • Effektivisering og optimering af produktionsprocesser
 • Problemløser i forbindelse med driftsafvigelser
 • Ansvarlig for vedligeholdelse af produktionsapparat

Jobindex, 18. september
Valling Ship Management ApSDaglig Leder - DPA/CSO

Valling Ship Management ApS, Svendborg

Med reference til virksomhedens ejer, og i tæt samarbejde med den øvrige organisation, søger Valling Ship Management ApS en daglig leder - DPA/CSO. Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt, dog senest d. 01.12.2014.

Ansvarsopgaver vil omfatte:

 • Daglig ledelse af Ship Management-afdelingen
 • HSEQ-support til afdelingen, samt fartøjer i management
 • Deltage i møder, inspektioner/audits med kunder og underleverandører
 • Forestå udarbejdelse af tendermateriale for kommende projekter
 • Sikre, at kontrakter er i overensstemmelse med kundekrav og lovgivning samt afstemt med interne og eksterne interessenter
 • Kontakt til klasse samt myndigheder

Vi forventer, at du har en relevant maritim baggrund, gerne som navigatør, og gerne erfaring fra lignende stilling. Du skal have kendskab til maritim regulering, særligt ISM, ISPS, og have arbejdet som ISM- og ISPS-auditor og gerne som DPA/CSO.


Jobindex, 17. september
PM Consult
Produktionschef til virksomhed i vækst

PM Consult søger for kunde

Ordreproducerende jernindustriel virksomhed i vækst

Med reference til den adm.dir. bliver du en del af virksomhedens ledergruppe og får ansvaret for produktionen, herunder:

 • Ledelse af ca. 50 fagligt dygtige medarbejdere
 • Sikre et effektivt produktionsforløb
 • Løbende procesoptimering
 • Sikre overholdelse af sikkerheds- og kvalitetskrav
 • Sikre et godt og engageret arbejdsmiljø
 • Indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med den øvrige ledelse

Jobindex, 16. september
EXHAUSTO A/S
Category Manager – Procurement

EXHAUSTO A/S, Langeskov

EXHAUSTO er inde i en kraftig udvikling og vi søger derfor kandidater, der har lyst til at være med til at ændre og optimere en kompleks forretning. Du er nået til et punkt i din karriere, hvor du har lyst til nye udfordringer såvel teknisk, kommercielt og personligt – og du har evnerne til at bidrage til den fortsatte udvikling af Procurement.

Vi søger kandidater, der kan lede og drive 1 – 2 indkøbskategorier – og i samarbejde med leverandører og kolleger skabe og implementere forbedringer.

 • Du driver indkøbsprocessen i dine kategorier fra intern behovsanalyse, strategiudvikling, RFI, RFQ etc.. og videre mod implementering – enten selvstændigt eller sammen med vore strategiske indkøbere
 • Du forhandler og sikrer en platform for konstante TCO optimeringer på eksisterende leverandørforhold
 • Du er aktiv deltager i professionaliseringen af Procurement, heri procesejer af elementer i vor tool-box

Jobindex, 15. september
ManpowerProduction Supervisor

Manpower recruiting on behalf of MHI Vestas in Kerteminde

You will be in charge of the daily operation on the factory floor, including production optimization, planning activities related to production and managing all activities performed in the factory.

One of the most important tasks will be the interaction with the employees. You will manage the employees in the assembly area which currently counts 30 people, but this number will increase. You will be communicating directly with the workers to ensure that production deadlines are met. You will motivate the employees, build interpersonal relationships and improve productivity.

Manpower

ManpowerGroup, 15. september
Curia ManagementGlobal Quality Manager (AL-46.1053.14)

Curia Management søger for klient

Tænder du på kvalitetsledelse inden for elektronikproduktion?

Virksomheden, som er beliggende vest for Storebælt, er en af Skandinaviens førende leverandører af batch produktion EMS - Electronic Manufacturing Services.

Hjørnestenene i forretningen er topmoderne produktionsteknologier, fokuserede forretningsprocesser (kvalitet, indkøb, salg, produktion, lean) og medarbejdere med et højt vidensniveau. Der igangsættes løbende aktiviteter, der skal sikre, at fastlagte mål for forretningsprocesserne efterleves.

Med henblik på fortsat at sikre højeste kvalitetsniveau til virksomhedens kunder bliver du ansvarlig for at vedligeholde og videreudvikle virksomhedens kvalitetsledelsessystem, der er certificeret i henhold til ISO9001, ISO14001, ISO18001 og ISO13485, samt compliant med TS 16949.


Jobindex, 11. september
PeopleLinkProduktionsplanlægger

PeopleLink søger for Senmatic i Søndersø

Planlægning og logistik i international produktionsvirksomhed

Med reference til indkøbschefen bliver du ansvarlig for produktionsplanlægningen for såvel salgsordre- som lagerproduktioner. Du får en nøglerolle i koordineringen mellem salg, projektledere, produktion og leverandører, og du indgår som en del af Supply Chain gruppen, der består afdelingerne rå- og færdigvarelagre, produktionsplanlægning samt indkøb, pt. i alt 4-5 medarbejdere.

Dine hovedopgaver bliver:

 • Planlægge og igangsætte salgsordre- og lagerproduktioner, samt udviklingsproduktioner for testserier
 • Optimere og udvikle af planlægningsområdet, herunder optimering af arbejdsprocesser, anvendelsen af ERP-systemet samt generelt at optimere overblik over igangværende produktioner
 • Udarbejde efterkalkulationer, samt registrere og analysere ændringer

PeopleLink, 8. september
Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S
Fabrikschef

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S, Aarup

Hos Carl Hansen & Søn føler vi et stort ansvar for at blive ved med at fremme visionen om at producere møbler i høj kvalitet og med lang levetid. Møbler som er fremstillet af de bedste materialer og som fremstilles på den bedst mulige måde miljømæssigt.

Carl Hansen & Søn oplever en kraftig vækst og har som følge heraf erhvervet sig nye fabrikshaller samt øget produktionskapaciteten betragteligt.

Til at understøtte vores fremtidige vækst søges nu en Fabrikschef til fabrikken i Gelsted med følgende arbejdsopgaver

 • Daglig ledelse af fabrikkens medarbejdere – funktionærer, teamledere og timelønnede.
 • Overordnet sikre en effektiv afvikling af produktion, drift og ressourceforbrug.
 • Drive fremadrettede optimeringsprojekter/handlingsplaner

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S, 8. september
Ingeniør/tekniker til Vej- og trafikafdeling, Faaborg-Midtfyn Kommune
I Faaborg-Midtfyn Kommune er en stilling ledig som ingeniør eller tekniker i Vej- og Trafikafdelingen.
Faaborg-Midtfyn Kommune, Faaborg-Midtfyn
Jobcenter Faaborg-Midtfyn, 2. oktober
Vikariat som planlægger i Faaborg-Midfyn Kommune
Som planlægger i Faaborg-Midtfyn kommune vil du blive placeret i et åbent, stærkt udviklingsorienteret og tværfagligt miljø i afdelingen...
Faaborg-Midtfyn Kommune, Faaborg-Midtfyn
Jobcenter Faaborg-Midtfyn, 26. september

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld

Tilbage til Ingeniør og teknik.

Ledige stillinger i Nordjylland.

Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Prøv vores værktøj til uopfordrede ansøgninger hvis du ikke fandt det job du leder efter. Her kan du finde virksomheder der tidligere har haft jobopslag der matcher din søgning, og derfor potentielt kunne være interesserede i en uopfordret ansøgning.

Værktøj til uopfordrede ansøgninger
Annonce:
IDA
1 til 17 af 17 resultater.
Cookies på Tech Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Tech Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.