1 til 14 af 14 resultater.

Dine valg

 • FjernFyn
 • FjernProduktions- og procesteknik

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
TARGET HeadhuntingSupply Chain Manager - Automotive branche

TARGET Headhunting søger for Dinex A/S i Middelfart

Stillingen som Supply Chain Manager (SCM) refererer til Fabrikschefen, der er ansvarlig for den danske produktionsenhed. Stillingen er ny i organisationen. Stillingen indgår i ledergruppen i den danske fabriksenhed med ca. 100 ansatte. Vi leder efter en ambitiøs og energisk SCM, der får ansvaret for funktionen i produktionsenheden i Danmark.

Det er en rolle, hvor man har ”hands on” på mange opgaver. Man bliver leder for 10 velmotiverede medarbejdere – heraf 4 erfarne mellemledere.

SCM skal udvikle kapaciteter og Supply Chain initiativer for at støtte virksomhedens resultater over en flerårig horisont og vil blive ansvarlig for Supply Chain processer, infrastruktur, planlægning, indkøb, logistik, lagerstyring og understøttende værktøjer. SCM skal overvåge ”core supply chain performance”, herunder sikre, at der leveres på det aftalte produkt- og serviceniveau.


TARGET Headhunting, 16. april
ORANA A/SBag-In-Box produktionslinje ansvarlig søges

ORANA A/S

Danish Fruit Production A/S (DFP) – et produktionsselskab under Orana A/S – der producerer frugt baserede halvfabrikata til fødevareindustrien og frugtbaserede food service produkter til catering sektoren, søger en dygtig og engageret produktionslinje ansvarlig til Bag-In-Box(BIB) produktionslinjen.

Arbejdsopgaver:

 • Du vil være overordnet ansvarlig for BIB produktionslinjen – et af DFP’s 3 produktionsafsnit.
 • Du vil lægge produktionsplanen og koordinere bemanding med de to øvrige produktionslinje ansvarlige.
 • Du vil indgå i 3-holds skift og selv aktivt deltage i produktionen.

Jobindex, 15. april
Hansen Toft A/SMaskiningeniør, Design og Apparatudvikling

Hansen Toft A/S søger for kunde på Fyn

Vil du være med til at skabe fundamentet for fremtidens grønne energi?

Vores kunde søger en innovativ og erfaren ingeniør, der har afprøvede faglige kompetencer inden for færdiggørelse af apparater, mekanisk konstruktion, 3D modellering, tegning og projektstyring. Den nye medarbejder skal bidrage til at skabe højteknologiske løsninger på basis af egne og internationale forskningsresultater samt kundeinputs.

Du indgår i et højkompetent team og bliver det maskintekniske omdrejningspunkt, når systemerne skal færdiggøres og nye produkter skal udvikles. Du kommer til at arbejde med konstruktion, test og dokumentation. Arbejdet vil foregå i et tæt samarbejde med kollegaer i teamet på tværs af organisationen samt globale kunder. I teamet indgår ligeledes kompetencer inden for SW, styring og regulering.


Jobindex, 15. april
Elite Rekruttering
Teknisk Assistent

Elite Rekruttering søger for GIBOTECH A/S i Odense

Er du klar til at være stærk tovholder på den tekniske dokumentation i en innovativ virksomhed i vækst?

Vores kunde GIBOTECH A/S, der er specialiseret i industrielle innovative løsninger – salg, udvikling og servicering af innovative robotløsninger samt alt inden for maskiner og udstyr til automationsprocesser og højteknologiske anlæg – har travlt og søger derfor nu Teknisk Assistent.

Du skal være en central drivkraft i udfærdigelsen af teknisk dokumentation på de enkelte kundeprojekter samt være ansvarlig i forhold til CE-mærkning. Du er nøgleperson omkring udviklingen af virksomhedens generelle dokumentationsproces. Du bliver aktiv part i spændende projekter i tæt samarbejde med kolleger, hvor du bliver en afgørende faktor for at dokumentationen af projektet forløber effektivt frem mod aflevering og implementering af løsning hos kunden.


SF Elite, 11. april
Danfoss Semco A/S Fire ProtectionGlobal Supply Chain Director

Danfoss Semco A/S Fire Protection, Odense

Har du lyst til at arbejde med ledelse og effektivisering kombineret med internationalt ansvar, så er du måske vores nye Supply Chain Director. Dit ansvarsområde er ledelse og løbende forbedring af vores Supply Chain funktion både i Odense og Kina, hvor vi har en produktionsenhed.

Du indgår i lederteamet og får derfor alle muligheder for at sætte dit personlige aftryk på den videre udvikling af strategier, processer og metoder.

Som Global Supply Chain Director refererer du til den administrerende direktør. Du har det fulde ansvar for den daglige drift af afdelingen, der omfatter seks medarbejdere på vores kontor samt seksten timelønnede i produktion og lager. Derudover kommer seks medarbejdere fra Kina. Din hovedopgave er, at sikre den fortsatte integration af vores nye ERP-system i indkøbsfunktionen samt produktionen, og hele tiden effektivisere processerne i begge afdelinger.


Danfoss Semco A/S Fire Protection, 10. april
Hansen Toft A/STung Project Manager

Hansen Toft A/S søger for EXHAUSTO A/S i Langeskov

Ledelse af strategiske og forretningskritiske supply chain projekter

EXHAUSTO A/S har lagt en ambitiøs plan, og for at være i stand til at eksekvere virksomhedens overordnede strategi søges til en nyoprettet stilling en Project Manager/Program Manager til at sikre de projekter, der er karakteriseret som ”must-win-battles”. Dit primære ansvarsområde vil i forbindelse med projekterne være at få gennemført de nye ideer i produktionsprocessen samt indgå som ansvarlig for Supply Chain i innovationsprocessen. Du refererer til direktionen.

Dine nøgleopgaver bliver indledningsvis konkrete strategiske projekter, som nyder stor organisatorisk bevågenhed.


Hansen Toft A/S, 10. april
Hansen Toft A/SLEAN Manager

Hansen Toft A/S søger for Exhausto i Langeskov

Som led i en fortsat fokusering på produktionsoptimering er LEAN blevet et prioriteret strategisk indsatsområde for at sikre fortsat konkurrencedygtighed. Som en konsekvens heraf søges, til en nyoprettet stilling, en LEAN ansvarlig til EXHAUSTO A/S.

Din hovedopgave som LEAN ansvarlig for produktionsenhederne er, gennem en strategisk og helhedsorienteret tilgang at identificere og prioritere indsatsområder og efterfølgende sikre, at de ambitiøse mål nås. Du refererer til direktionen.

Dine nøgleopgaver bliver udarbejdelse, præsentation og implementering af LEAN-initiativer samt efterfølgende nedbrydning til konkrete projekter og initiativer.


Hansen Toft A/S, 10. april
SANOVO TECHNOLOGYInternational teknisk projektleder til procesanslæg

SANOVO TECHNOLOGY, Odense

Er du ingeniør eller har en lignende teknisk baggrund med erfaring inden for konstruktion og termodynamik? Vil du have en central rolle som projektleder, samarbejde med kompetente kollegaer og kunder i mange af verdens lande, samt arbejde med helt unikt udstyr inden for et forretningsområde med et stort potentiale?

Som teknisk projektleder, får du ansvar for at lede kundespecifikke projekter inden for spraytørring. Det indebærer, at du udfører termodynamiske beregninger, er ansvarlig for konstruktionsarbejdet og deltager i udarbejdelsen af tilbud. Du iværksætter og gennemfører test af kundens råvarer i vores test center, indgår aftaler med kunderne om specificering af anlægskomponenter og processtyring, ligesom du udarbejder dokumentation og har ansvar for installation, indkøring og aflevering af anlæggene.


Jobindex, 3. april
Rynkeby Foods A/SLeder til Produktionstekniskafdeling

Rynkeby Foods A/S, Ringe

I Rynkeby Foods er du som leder rollemodel for en vinderkultur, hvor medarbejderne tager ansvar for virksomhedens succes.

Rynkeby Foods ambition om løbende at øge vores høje linjeeffektivitet og produktivitet med henblik på at sikre vores konkurrencedygtighed kræver systematisk vedligeholdelse af vores maskiner. Som en drivkraft i virksomheden kombinerer du din tekniske tilgang med kvalitetsbevidsthed og ønsket om at stå i spidsen for vores fortsatte udvikling.

Har du lyst til at udfordre dig selv som leder af vores vedligeholdelsesteknikere og som ansvarlig for vores lean-proces får du i denne nyoprettede stilling en nøglerolle, hvor du er med til at skabe en stærk lean-kultur samt grundlaget for optimal drift og performance i produktionen.

Rynkeby Foods A/S

Jobindex, 2. april
HR MæglerneTechnical Support Manager - Odense

HR Mæglerne søger for Universal Robots

Som Technical Support Manager (TSM) bliver du ansvarlig for en nyoprettet afdeling, hvor du skal udvikle/etablere og fastholde et defineret og ensartet technical support niveau i hele organisationen. Målsætningen med dit job er at etablere en stærk corporate funktion, som sikrer at både pre-sales og after-sales technical support i højest muligt omfang kan gennemføres på et godt niveau af lokalt ansatte i de forskellige markeder med en stærk 2. level/3. level support fra hovedkontoret.

Dine opgaver vil bl.a. inkludere:

 • Ansvarlig for udvikling og implementering af processer i det globale Technical Support (TS) team
 • Ledelse af to dygtige medarbejdere på hovedkontoret, og indirekte ledelse af TS-medarbejdere verden over. Du skal bidrage til at få struktureret arbejdsdagen for dine kollegaer - både de to i direkte reference og de som beskæfter sig med supportområdet i organisationen

HR Mæglerne, 1. april
expuri.comKvalitetschef

expuri.com recruiting on behalf of Sakata Ornamentals Europe A/S

Virksomheden søger en erfaren kvalitetschef. Stillingen refererer til den administrerende direktør.

Kvalitetschefen skal lede og udvikle virksomhedens aktiviteter inden for Meristem laboratoriet, Spirelaboratoriet, Frøteknologi og samtidig have ansvar for den samlede kvalitet i hele virksomheden inklusiv frøproduktion og forædling.

Kvalitetschefen er budget ansvarlig for kvalitetsområdet og rapporteringen deraf.

Kvalitetschefens ansvarsområder

 • Ledelse af kvalitetsafdelingen i tæt samarbejde med produktionen og den administrerende direktør.
 • Personaleledelse inklusive udfærdigelse af mål, procedure og system samt ledelsesrapportering deraf.
 • Varetagelse af udviklingsprojekter med fokus på plantning, dyrkning, avl, frøkvalitet, teknikker, produktionsmetoder m.v.

Jobindex, 28. marts
Danfoss A/SProduction Engineer – welding

Danfoss A/S, Glamsbjerg

Are you motivated by working closely with a strong production team and use your technical background to optimise production flow and secure quality? And do you thrive within quality processes? Then you now have a unique opportunity to put your mark on the production in a successful global company. You will join DEN Division – a strong and growing business area where we are the lead factory within our organization – supporting 3 factories worldwide.

As Production Engineer your overall objectives will be to plan and execute technology engineering activities in order to ensure optimal operations and plants productivity while you maintain the quality standards of produced products. Another focus area will be to research, evaluate, recommend and plan investments in technology, equipment, systems, or other assets that will enhance the plant's technology area or production capabilities.


Danfoss A/S, 13. marts
Mercuri Urval
Kvalitetsansvarlig

Mercuri Urval søger for Bodycote Varmebehandling i Ejby

Totalt QSHE ansvar

Du får, med reference til virksomhedens øverste ledelse, det fulde ansvar for virksomhedens dokumentation, kvalitet, miljøsikring, energibesparelse og arbejdsmiljø og bliver dermed et vigtigt medlem af ledergruppen.

Sammen med dine tre medarbejdere på de to laboratorier vil du få ansvaret for driften og den fortsatte udvikling af virksomhedens systemer til sikring af kvalitet, miljø, energiforbrug og arbejdsmiljø (ISO 9000, ISO 14001, DS 2403), herunder løbende audits, kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

Det bliver din opgave at videreudvikle og overvåge kvaliteten i produkter og processer ved proaktivt at være i indgreb med den øvrige organisation. Du skal dermed være den synlige ”fanebærer” for kvalitet og arbejdsmiljø, der sikrer, at området bliver en del af virksomhedens kultur.

Mercuri Urval

Mercuri Urval, 4. marts
Vi søger en kvalitetskoordinator!, Kerteminde Kommune
HYDAC A/S er en kvalitetsbevidst virksomhed i forrygende vækst.
Hydac A/S, Langeskov
Metal Supply, 23. april

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld

Tilbage til Ingeniør og teknik.

Ledige stillinger i Nordjylland.

Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Prøv vores værktøj til uopfordrede ansøgninger hvis du ikke fandt det job du leder efter. Her kan du finde virksomheder der tidligere har haft jobopslag der matcher din søgning, og derfor potentielt kunne være interesserede i en uopfordret ansøgning.

Værktøj til uopfordrede ansøgninger
Annonce:
1 til 14 af 14 resultater.

Når du følger virksomheden så vil du modtage relevant information fra virksomheden angående job i virksomheden. Virksomheden kan se dine personlige data som navn, adresse mm. Derved er du synlig når virksomheden skal rekruttere nye medarbejdere.

Følg virksomheden
Fortryd
Cookies på Tech Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Tech Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.